scroll down

БЦСА кезінде спастикалықты емдеу үшін А типті ботулотоксин инъекцияларын қолдану

Өмір бойы мүгедек болуға мәжбүр балалардың негізгі саны церебральді сал ауруы диагнозына шалдыққан. Бұл ауруға емделуші өмірінің сапасын айтарлықтай бұзатын белгілері іле жүреді. Негізгі белгілердің бірі статистика болып табылады, ол қозғалыс атқарымдарының әртүрлі ауытқуларын қамтиды: жеке бұлшықет құрылымдарын белсенді ету үшін күшті ішінара қолдану тепе-теңдігі мен мүмкіндігінің бұзылуы. Сондай-ақ, сал ауруына бұлшықеттердің бақыланбайтын жоғары тонусы салдарынан сүйектердің сиықсыздануы іле жүреді.

Спастиканы емдеу белгілерді жеңілдетуге,емделушінің физикалық қабілеттерін жақсартуға және өмір сапасын арттыруға бағытталған. БЦСА кезінде оңалту бағдарламасының оңтайлы нәтижелерін қамтамасыз ету үшін емделушімен әртүрлі бейінді мамандар командасы жұмыс жасау қажет. Жеке физиотерапияны, гидротерапияны, эрготерапияны, хирургияның барлық талап етілетін түрлерін жүргізу, ортездер мен дәрі-дәрмекті іріктеп алу қажет. Кейбір преоральдық препараттар бұлшықеттер жайсыздығын азайта алады, бірақ оны толық жоя алмайды.

А типті (BTX-A) ботулотоксин спастикалылық кезінде бұлшықеттер тонусын жергілікті азайтудың жақсы танытқан әдісі болып табылады. Жүргізілген тәжірибелердің қатары БЦСА жалдыққан емделушілерге BTX-A енгізу қозғалыс атқарымдарын, мүсінді, жүру дағдыларын жақсартатынын және сүйектердің сиықсыздану себептерін жоятынын көрсетті.Лечении церебрального паралича с помощью BTX-A инъекций
Лечении церебрального паралича с помощью BTX-A инъекций

Сал ауруын BTX-A инъекциялар көмегімен емдеу.

Бутолотаксин инъекцияларын тағайындау кезінде дәрігер емдеу курсының нақты міндеттерін анықтауы тиіс. Бұл міндеттер болуы мүмкін: бұлшықеттер тонусын азайту, буын қозғалмалығының ауқымын арттыру, қол мен аяқ жұмысын жақсарту, хирургияны кейінге қалдыру және басқасы – емделушінің жеке көрсеткіштеріне байланысты. Әдетте, физиотерапияны, гипсті кезеңдеп салу, отрездерді іріктеу және эрготерапияны қосқанда, BTX-A оңалтудың басқа тәсілдерімен бірге тағайындалады.

Спастикалылықты азайту үшін, әдетте, бутолотаксин енгізудің бір рәсімін тағайындайды, ол бірнеше кезеңде өтеді. Алдымен Botox (Allergan, GR) 15 – 20 Бірл/кг үйлесімінде, одан кейін Dysport (Ipsen, GR) 30 Бірл/кг үйлесімінде енгізеді. Бұл ретте БЦСА шалдыққан емделуші үшін заттардың айтарлықтай рұқсат етілген мөлшері-Botox: 300Бірл, Dysport: 500БірлПрибор электромиографии (ЭМГ) или электрической стимуляции
Прибор электромиографии (ЭМГ) или электрической стимуляции

Электромиография (ЭМГ) немесе электрмен ынталандыру құралы

Заттың бұлшықеттердің проблемалық учаскелеріне түсуінің жоғары дәлдігі электромиографиямен қамтамасыз етіледі (биоэлектрлік әлеуеттерді іздеу). Инъекцияны керек жерге салу үшін жіңішке инелер түріндегі электродтар қолданылады. Ботулотоксинді енгізгеннен кейін екі-үш күн өткен соң емделушіге қарқынды жаттығулар курсы тағайындалады. Терапиялар кезінде науқас бұлшықеттер иілгіштігімен және күшімен жұмыс жасайды, сондай-ақ Бобат технологиясы бойынша одан да сенімді жүруді қамтамасыз ету үшін жаттығуларды жасайды.

BTX-A енгізгеннен кейін емделушілерге жеке іріктелген ортездерді киюді ұсынады. Сондай-ақ, науқастар емдеуден кейін алғашқы алты ай өткен соң әрбір триместр сайын тексеруден өтеді.

Ботулотоксин инъекциясынан максималды әсер, яғни дене қозғалмалылығының жақсаруы және спастиканың азаюын терапиядан кейін жарты жыл өткеннен кейін күткен жөн екенін атап өткіміз келеді. Бұл ретте оңалтудың кешенді курсын өткен маңызды – физиотерапияны және ортрездерді киюді – ол бұлшықеттер тонусын, күшті, координацияны және жүрісті басқаруды бақылауға қатысты BTX-A әсерін күшейтеді.

Церебральный паралич — Лечение

Церебральный паралич – это заболевание, которое ограничивает детские возможности нормально передвигаться и выполнять большинство физических действий. Основными проблемными симптомами ДЦП является спастичность рук и ног и ошибочные движения при ходьбе. Главные признаки паралича: неправильный наклон таза вперед, искривление позвоночника, ограниченный диапазон сгибания суставов, выворачивание стопы наружу и продольное плоскостопие. Из-за перечисленных физических ограничений и общей слабости различных мышц дети с ДЦП в большинстве случаев могут ходить, стоять или сидеть только с чьей-то помощью.

Наш центр уже много лет работает с пациентами такого рода и имеет за плечами огромную практику хирургического лечения паралича для улучшения физической подвижности (многие пациенты после операции начинают самостоятельно ходить) при обеспечении хороших эстетических результатов. После проведения современного обследования для каждого пациента мы составляем индивидуальную терапию ДЦП. При этом для нас очень важно, чтобы сами пациенты и их родители имели реалистичные представления об ожидаемых результатах. Цель рекомендуемых хирургических процедур может включать в себя смещение или удлинение сухожилий и мышц, остеотомию или увеличение длины кости.

Наша клиника старается подключить к лечению самих родителей и работать сообща в стремлении улучшить качество жизни их детей.

Лечение проблем с глотанием и приемом пищи по технологии N.M.E.S.

Дисфагия – трудности при глотании – часто встречается среди пациентов, которые проходят реабилитацию после каких-либо повреждений нервной системы. Частота этого отклонения определяется условиями изначальной патологии и степенью ее тяжести. После инсульта дисфагия диагностируется у 50-70 % пострадавших, в случае болезни Паркинсона эта цифра составляет 20-40 %, склероз провоцирует развитие дисфагии у 40-45 % больных.

Диагноз дисфагия ставится при проявлении любых проблем с приемом жидкой или твердой пищи и ее прохождением через рот в пищевод. Этот симптом способен нанести серьезный вред телу человека, в том числе ограничение в пище и жидкости. Кроме того, на фоне дисфагии могут развиться дополнительные проблемы в виде аспирации (проникновение инородных тел в ткани легких), что нередко приводит к серьезному осложнению – пневмонии (воспаление легких).

Быстрое обращение к специалисту и адекватный курс терапии спасут от беды.

Логотерапевтическое отделение в клинике Эвексия для лечения дисфагии использует передовой подход под названием нейромышечная электростимуляция (Neuromuscular Electrical Stimulation – NMES). Эта технология направлена на стимуляцию головного мозга, чтобы по новой освоить глотательную функцию и сократить период начального восстановления, который сопровождается максимальными рисками для жизни человека.

Нейромышечная электростимуляция назначается пациентам, у которых была обнаружена парализация или ослабление глотательного аппарата любой тяжести. В основном это пострадавшие от таких болезней ЦНС, как:

 • склероз;
 • злокачественное или доброкачественное новообразование в головном мозге;
 • осложнения после радиотерапии в районе лица и шеи;
 • энцефалит;
 • черепно-мозговая травма;
 • процессы дегенерации нервной системы (происходят при болезни Паркинсона, деменции и проблемах с мотонейронами);
 • инсульт;
 • миопатия;
 • кома.

Принцип работы технологии NMES заключается в подаче электрических импульсов к определенным участками коры головного мозга для более активного мышечного сокращения, когда пациент глотает.

В основе терапии лежит протокол Guardian WayTM (Biber Protocol). Этот протокол был разработан с помощью электрофизиологических данных и стандартных логотерапевтических методик, что помогло значительно сократить период реабилитации адекватного процесса глотания.

Применение технологии NMES наиболее полезно вначале реабилитации, когда пострадавший не способен управлять процессом глотания достаточно хорошо или вообще не может проглатывать пищу и существует высокий риск аспирации.

Медицинский центр по восстановлению Эвексия обеспечивает следующие условия:

 • ускоренное устранение дисфагии;
 • снижение риска развития пневмонии, если аспирация уже произошла;
 • увеличение уверенности в глотательных рефлексах во время еды.

Кроме того, технология нейромышечной электростимуляции помогает восстановить глотательные функции пострадавших даже на стадии комы, когда стандартные логотерапевтические подходы не дают улучшений.

X

X

×
contact form
Имя*

E-mail*

Тема

Сообщение

×